#penertiban
  Kamis, 18 May 2017 17:28       

Pengosongan Rumah di Kompleks Kodam Jaya Mendapat Penolakan

Untuk menghalangi tentara yang hendak mengeksekusi rumah mereka, warga sempat membakar ban.